Kellér Dezsõ (1905-1986)

A mai standup elõdjének,
a KONFERANSZ mûfajnak nagy alakja.
A magyar "kisember" szószólója,
aki rekedtes hangjával, derûs mosolyával,
a humor perspektívájából mindent kimondott.


Egyik kezét mindig a színházi függöny mögött, vagy zsebredugva tartotta,
mintha zseniális poénjait onnan varázsolta volna elõ.

A magyar nyelv kitûnõ ismerõje és használója volt, akinek sok nyelvi leleménye már beépült nyelvünkbe.
Ilyen az 1960-as évek elején megalkotott "maszek" (magán szektor) szava.

A mély bölcsességet és humort árasztó konferanszaiban feltárt társadalmi visszásságok napjainkban is érvényesek.
Talán aktuálisabbak, mint valaha!

- Élet STOP (videó felvétel)

- Kezdünk leszokni a BESZÉLGETÉSRÕL (videó felvétel)

- Vigyázz a tetõn DOLGOZNAK! (videó felvétel)